Cookie Notice

Request a Quote

This is a non-binding quote. All information submitted, including your name and email address, will be kept confidential and will not be shared with any third party. Read more in Privacy Policy

Please be advised that, in accordance with the binding EU General Data Protection Regulation (GDPR), Translators Family Sp. z o.o. processes your personal data based on Article 6, par. 1 (b), i.e. when processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party, or in order to take necessary steps at the request of the data subject prior to entering into a contract. In this case, this refers to providing our quotation and translation services at your request.
The administrator of your personal data is Translators Family Sp. z o.o. with its office in Warsaw at ul. Żurawia 26 lok. 10, VAT no.: PL 525-261-14-21

×
Подать запрос

Данная оценка стоимости не влечет за собой юридических обязательств. Вся предоставленная информация, в том числе имя и адрес электронной почты, будет храниться в тайне и не будет передаваться третьим лицам. Подробнее читайте на странице политики конфиденциальности Privacy Policy

Мы хотим проинформировать, что, в соответствии с применяемыми положениями о защите персональных данных (GDPR), Translators Family sp. z o.o. обрабатывает ваши персональные данные согласно ст. 6 § 1 (b), то есть когда обработка необходима для выполнения контракта, заключенного с субъектом, чьи данные обрабатываются, или для принятия мер по запросу субъекта данных до заключения контракта. В случае нашей компании это относится к оценке или исполнению услуг перевода по вашему запросу.

Администратором персональных данных является Translators Family Sp. z o.o. с офисом в Варшаве на ул. Żurawia 26 lok. 10, НДС: 5252611421.

×
Zapytaj o wycenę

Wycena jest bezpłatna i niezobowiązująca. Wszystkie przesłane informacje, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, będą traktowane jako dane poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. Czytaj więcej w Polityce Prywatności

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO) firma Translators Family Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu niezbędnego przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy zawartej przez osobę, której przetwarzane dane dotyczą, lub podjęciem na jej wniosek określonych działań poprzedzających zawarcie umowy. W przypadku naszej firmy dotyczy to wyceny lub wykonania usług tłumaczeniowych zgodnie z Państwa zamówieniem.
Administratorem danych osobowych jest Translators Family Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawia 26 lok. 10, NIP: 5252611421.

×
Оцінити вартість перекладу

Вся надана інформація, включаючи ваше ім'я та адресу електронної пошти, буде зберігатися в таємниці і не буде передаватися третім особам. Ознайомитися з деталями ви можете на сторінці Privacy Policy

Інформуєми, що згідно із чинними положеннями про захист персональних даних (GDPR), Translators Family sp. z o.o. обробляє ваші персональні дані відповідно до ст. 6 § 1 (b), тобто коли обробка необхідна для виконання контракту, укладеного з суб'єктом, чиї дані обробляються, або для вжиття заходів за запитом суб'єкта даних до укладення контракту. У випадку нашої компанії це відноситься до оцінки або виконання послуг перекладу за Вашим запитом.
Адміністратором персональних даних є Translators Family Sp. z o.o. з офісом у Варшаві на вул. Żurawia 26 lok. 10, ПДВ: 5252611421.

×
Request a Quote

This is a non-binding quote. All information submitted, including your name and email address, will be kept confidential and will not be shared with any third party. Read more in Privacy Policy

Please be advised that, in accordance with the binding EU General Data Protection Regulation (GDPR), Translators Family Sp. z o.o. processes your personal data based on Article 6, par. 1 (b), i.e. when processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party, or in order to take necessary steps at the request of the data subject prior to entering into a contract. In this case, this refers to providing our quotation and translation services at your request.
The administrator of your personal data is Translators Family Sp. z o.o. with its office in Warsaw at ul. Żurawia 26 lok. 10, VAT no.: PL 525-261-14-21

×
Request a Quote

This is a non-binding quote. All information submitted, including your name and email address, will be kept confidential and will not be shared with any third party. Read more in Privacy Policy

Please be advised that, in accordance with the binding EU General Data Protection Regulation (GDPR), Translators Family Sp. z o.o. processes your personal data based on Article 6, par. 1 (b), i.e. when processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party, or in order to take necessary steps at the request of the data subject prior to entering into a contract. In this case, this refers to providing our quotation and translation services at your request.
The administrator of your personal data is Translators Family Sp. z o.o. with its office in Warsaw at ul. Żurawia 26 lok. 10, VAT no.: PL 525-261-14-21

×
Request a Quote

This is a non-binding quote. All information submitted, including your name and email address, will be kept confidential and will not be shared with any third party. Read more in Privacy Policy

Please be advised that, in accordance with the binding EU General Data Protection Regulation (GDPR), Translators Family Sp. z o.o. processes your personal data based on Article 6, par. 1 (b), i.e. when processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party, or in order to take necessary steps at the request of the data subject prior to entering into a contract. In this case, this refers to providing our quotation and translation services at your request.
The administrator of your personal data is Translators Family Sp. z o.o. with its office in Warsaw at ul. Żurawia 26 lok. 10, VAT no.: PL 525-261-14-21

×